Byte av hårdvara ...

Under fredagen och även under torsdag eftermiddag har man inte kunna komma åt dittlag.se. Detta beror på ett hårdvarubyte, som blev mer komplicerat än det var planerat. Hoppas att detta inte ställt allt för stora problem för era lag.

Published on