Först till kvarn ...

Vissa typer av händelser har begränsat antal deltagare. Det kan gälla för matcher i ett korplag eller till ett kurstillfälle i krokikursen. Det finns ett par olika sätt att hantera detta i dittlag.

Först och främst har man möjlighet att begränsa antalet medlemmar vid varje tillfälle till ett maximalt antal anmälda. Efter det att max antal spelare har anmält sig kan inte flera medlemmar anmäla sig. Det finns även ett minimalt antal spelare, men detta har för närvarande ingen speciell funktion.

I vissa lag kan det även finnas behov av större flexibilitet vad gäller anmälningar. Kanske är vissa medlemmar reserver till en viss match. Reservspelarna står på tur först när ordinarie spelare har haft en chans att anmäla sig. I vissa lag är det samma reserver för varje tillfälle men för vissa roterar man ett schema för reserver.

En ny funktion (för 2010) som kan hjälpa till i dessa situationer är att tiden för anmälningen visas för varje medlem som tackat ja till inbjudan. Ett sätt är att skriva in vilka spelare som är reserver för en viss match i inbjudan och sedan låta dessa anmäla sig först en viss tid innan matchen startar.

Det finns idag inget sätt att hindra vissa spelare (tex. reserver) från att anmäla sig innan utsatt tid. Men med tiden för anmälan utsatt har man numera som manager möjlighet att kontrollera om anmälningen har gått rätt till.

Notera dock att man får en ny anmälningstid om man gör om sin anmälning (tex. när man vill ändra sin kommentar)

Anmälning utan att ta upp plats

En annan ny funktion som är relaterad till anmälan är möjligheten att anmäla sig utan att själv ta upp en plats i laget. Detta kan vara användbart för exempelvis (icke spelande) tränare och kursledare som inte tar tar upp en plats vid händelsen. Detta kan man numera göra via valet av extra vänner vid anmälan. Anger man -1 "vänner" betyder det att man själv inte tar upp en plats.

Hoppas att ni kan ha nytta av dessa små förbättringar. Annars får ni som vanligt gärna höra av er på dittlag.se@gmail.com.

Published on