Problem med lagmail?

I dittlag har alla medlemmar möjlighet att göra ett mailutskick till laget. Det kan vara användbart när man vill skicka någon allmän information till laget eller som en extra påminnelse inför ett specifikt möte.

Under ”medlemmar” fliken finns den en knapp, ”Lagmail”, som öppnar din mail-applikation med lagets alla mail addresser i addressfältet. Det finns många olika mailklienter på marknaden där Outlook fortfarande är bland den vanligaste (själv använder jag Outlook på jobbet och Thunderbird hemma). Problemet med denna flora av mailklienter är att dom funkar på lite olika sätt. En egenhet hos Outlook är att man använder simikolon (;) i stället for comma (,) mellan mailaddresser i addressfältet. Comma är i själva verket det standardiserade tecknet (enligt RFC2822) för separering av mailaddresser, men Microsoft har valt att bryta mot detta och gått sin egen väg. För dittlag har vi valt att följa standarden och använder alltså comma mellan mailaddresserna. Konsekvensen av detta är att Outlook användare måste byta ut comma-tecken mot semi-colon innan man kan skicka sitt mail. Andra mailklienter såsom Thunderbird har inte detta problem.

Trots allt, så finns det en enkel lösning även för oss Outlook användare. Outlook kan konfigureras så att både comma och semicolon kan användas som addresseparator. Men du hittar den ofta långt in bland alla menyalternativ och på lite olika ställen beroende på vilken version av Outlook som du använder.

För Outlook 2007 finns inställning under ’Tools -> Options -> Email options -> Advanced Email options’.

Gör denna ändring så slipper du byta ut comma mot semicolon när du skickar lagmail med dittlag. Gå ut och spela fotboll i stället!

Published on