Att använda informations sidan

Olika användningsområden

Syftet med "Information" fliken är att ge manager(s) en anslagstavla för all den information som man vill ska vara tillgänglig för lagets medlemmar och externa besökare till sidan.

Några exempel på användningsområden kan vara:

 • Presentation av laget
 • Tabeller och resultat
 • Bilder från senaste festen
 • Länkar till externa hemsidor av intresse
 • Allmän information som ska spridas inom laget
 • Vilka som har betalt avgiften för hallen
 • etc.

Egentligen kan ni lägga upp all typ av information som ni vill ska vara lite mera permanent på sidan. Vissa lag använder även "Nyheter" som ett sätt att sprida information. Fördelen med nyheter är att dom kommer upp på första "Start" fliken, men å andra sidan så ersätts gamla nyheter med nya och då faller dom bort från första fliken. Om ni vill att informationen ska stanna kvar mer permanent kan det vara smart att lägga den på infosidan.

Se exempelvis fobollslanslagets infosida som ett (om än torftigt) exempel.

Att länka till infosidan

Ett ytterligare sätt att göra medlemmar och utomstående uppmärksamma på infosidan är att länka till sidan från exempelvis nyheter eller lagintroduktionen.

Länkar formatteras (på samma sätt som till andra internetsidor) genom att skriva "länktexten" omsluten av ciatationstecken ("), colon (:) och url till sidan. Om man exempelvis vill referera till infosidan i fotbollslanslaget klipper man in

"Fotbollslandslagets infosida":http://www.dittlag.se/infopage/show?infopage_id=39

Url till er aktuella infosida hämtar ni enklast genom att kopiera adressfältet i er intenetläsare när ni står på er infosida.

Denna länk kan ni sedan klippa in där ni tror att den syns för laget. Länkar stöds i bl a i lagintroduktionen, beskrivningen av händelser, nyheter och forumkommentarer. Se mer om detta i Mer markup i dittlag.

Att redigera infosidan

Att redigera informations fliken kan nog te sig lite komplicerad till en början. Men i själva verket är det inte svårare än att skriva ett vanligt text dokument. Om ni endast vill lägga in text utan några formatteringar är det bara att klicka 'Ändra' och skriva in texten.

Vill man ha lite snyggare formattering med tex. rubriker, punktlistor, tabeller eller bilder gör man detta genom att lägga till några extra formatterings tecken för att tala om hur formatteringen ska se ut. Om man tex. vill ha en rubrik, ett stycke text och en tabell så skriver man in det på följande vis:

h1. Rubrik

Detta är en paragraf med text. Nedan följer en tabell med namn och ålder på spelare.

|_. Namn |_. Ålder |
| Anders | 27 |
| Peter | 31 |

När du har sparat texten ser formatteringen ut så här;

Rubrik

Detta är en paragraf med text. Nedan följer en tabell med namn och ålder på spelare.

Namn Ålder
Anders 27
Peter 31

Detta sätt att formattera texten är ett mycket enklare alternativ till HTML som man normalt använder för att redigera hemsidor. Det är faktiskt möjligt att använda HTML direkt (i samma text fönster) om man skulle önska, men jag förespråkar det mycket enklare markup språket, Textile, som används i dittlag.

Motsvarande text ovan med skulle med HTML formatteras på följande sätt;

<h1>Rubrik</h1>
<p>Detta är en paragraf med text. Nedan följer en tabell med namn och ålder på spelare.</p>
<table>
  <tr>
    <th>Namn</th>
    <th>Ålder</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Anders</td>
    <td>27</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peter</td>
    <td>31</td>
  </tr>
</table>

Redigeringshjälp

Under 2009 har även redigeringhjälp lagts till för infosidor. Med "editorn" får du en rad med knappar ovanför redigeringsrutan för infosidor. Med dessa knappar kan du klicka fram de vanligaste formatteringsmöjligheterna för infosidor.

Läs mer om detta i Editor för infosidor.

Flera infosidor

Det är också möjligt att lägga upp flera infosidor om man tycker att en sida ger för litet utrymme. Med flera sidor kan ni tex. låta första sidan vara ämnad för utomstående besökare, medan bakomliggande sidor används internt för laget.

För varje sida så väljer man om sidan ska vara öppen för allmänheten eller endast tillgänglig för inloggade lagmedlemmar. Första sidan är dock alltid öppen för alla. Genom att skydda vissa sidor kan man placera lite mera känslig information (kanske bilder från senaste festen) otillgänglig för allmänheten. Tänk bara på att säkerheten inte är hundraprocentig för någon information på internet. Så lägg inte alltför känslig information på denna sida.

Läs mer om detta i Flera infosidor.

Sammanfattning

Hoppas att detta inlägg gav någon vägledning i hur man kan använda infosidor för informationsspridning inom och utanför laget. Infosidor kan vara riktigt användbara när man väl kommer igång att använda dom på ett bra sätt.

Kommentarer är förstås alltid välkommet på dittlag.se@gmail.com.

Published on