Mer markup i Dittlag!

Som ni kanske redan vet kan man använda ett markup språk kallat Textile på infosidan.

Med Textile kan man på ett ganska enkelt sätt lägga till formattering av texten och även lägga in exempelvis bilder och tabeller. Textile är enklare att använda än tex. HTML för att få motsvarande formattering. Textile tillåter dessutom att man infogar HTML om man så önskar. Se Textile to HTML för att se hur Textile ser ut jämfört med HTML. Man kan självklart också använda textile utan att veta någonting om HTML.

När man skapar ett nytt lag i dittlag så skapas laget med ett exempel på en infosida. I exemplet finns dom flesta formatteringar som man kan kommma att behöva. Om du vill gå tillbaka till exemplet efter du har editerat sidan så kan du alltid komma åt det via Exempel markup för infosidor.

I den senaste uppdateringen är det möjligt att använda textile på fler ställen än på info sidan. Textile stöds numera även i;

  • beskrivningen för händelser
  • lagintroduktionen på första sidan

Textile i händelser

Textile kan numera med fördel användas i beskrivningen av en händelse. Nedan är ett exempel där en bild har infogats i beskrivningen.

Textile i lagintroduktionen

Textile kan även användas i textintroduktionen för laget på första tabben. I detta exempel har man lagt till några enkla länkar i texten.

Smilies

Förutom utökat textile stöd har även stöd för s.k. smilies lagts till. Smilies är populära i olika typer av forum och meddelandetjänster som tex. Skype och används ofta för att uttrycka någon typ av känsla som man vill bifoga till texten man har skrivit.

Smilies kan skrivas som ren text, men ofta används speciella ikoner. Exempelvis brukar ;) skrivas ut som .

Dittlag stöder numera alla smilies som stöds i wordpress i följande delar av dittlag;

  • forum kommentarer
  • lagintroduktion
  • beskrivning av händelse
  • kommentarer vid anmälan
  • info sidan

Stänga av markup stöd

Hur gör man då om man inte vill ha det utökade markup stöd som är beskrivet ovan. Under Inställningar och Avancerade Inställningar kan ni stänga av markup stöd for laget.

Följande inställningar är möjliga;

  • som text - betyder att dittlag fungerar precis som tidigare dvs. ingen markup förutom på info tabben.
  • med smilies - betyder att man kan använda smilies (men inte markup)
  • med markup - betyder att man kan använda både smilies och markup (detta är den rekommenderade inställningen)

Hoppas att ni kan ha nytta av dessa nya möjligheter att uttrycka er på dittlag !

Published on