MeetBot - en systertjänst

Dittlag firar snart 12 års jubileum och är därmed en av dom allra första tjänsterna för att hjälpa lag, föreningar, intressegrupper etc. att organisera sina grupper och möten. Samma behov finns fortfarande 12 år senare.

När vi har tittat tillbaka på användningen av dittlag.se så har vi konstaterat att relativt få av dom funktioner som dittlag erbjuder faktiskt har använts. Några exempel på dessa funktioner som inte alltid har upptäckts.

Den överlägset mest använda funktionen är möjligheten att lägga in händelser och bjuda in lagmedlemmar till dessa. Det är också den centrala funktionen som tjänsten en gång utvecklades kring.

Från dessa insikter har vi startat en ny tjänst som är ännu mer fokuserad på kärnan dvs. hur man bokar in en grupp människor till ett gemensamt möte. Den nya tjänsten är en smart mötesassistent som vi kallar MeetBot.

Fortfarande är det så många möten som bokas över mail (eller andra messaging-plattformar) med långa trådar. Det är svårt att få överblick och det tar mycket tid för organisatören.

MeetBot är tänkt att på ett så enkelt sätt som möjligt ersätta dessa långa mail-trådar med en smart assistent som "tar över" inbjudningen av mötet.

MeetBot är friare än dittlag på så sätt att gruppen som man bjuder in inte är fast. Du som användare kan bjuda in till många olika typer av event. Du behöver inte först skapa ett lag innan du kan göra en första inbjudning. Ett nytt möte kan bokas även utan ett användarkonto.

Ta gärna ett titt på: MeetBot intro

Dittlag kommer att fortsätta vara en självständig tjänst under överskådlig tid, men MeetBot kan kanske vara ett effektvt komplement (eller alternativ) beroende på hur ni använder tjänsten idag?

Published on