Hitta dit ...

I vissa lag byter man plats för händelser ofta. Om man tex. har en restaurangklubb där man går till en ny restarang vid varje tillfälle (jag råkar vara medlem i en sådan) kan det vara bra att få hjälp med att hitta till restaurangen i fråga.

I den senaste uppdateringen har vi lagt till stöd för att göra det enklare hitta till den plats som händelsen utspelar sig på. Om man väljer en detaljerad beskrivning av "Plats" så kan medlemmarna få upp positionen på en karta direkt i dittlag.

Man kan ange platsen på två olika sätt.

  • Man kan ange latitude och longitude i följande format, "(latitude,longitude)". Exempelvis "(55.60686,12.9988)".
  • Man kan ange en adress som tex. "Frans Suellsgatan 3, 211 22 Malmö"

Om man anger en sk. "geo location" (lat, long) så kommer denna position att ha prioritet. Dvs. oavsett om man anger en adress så kommer man att använda geo location för att centrera kartan. Geo location filtreras också bort i texten för "Plats" när man visar händelsen.

Man kan också kombinera namnet på platsen med adress och/eller geo location. Alla följande platsangivelser kommer att ge en korrekt position på kartan. Men observera att geo location används före adress om båda finns angivna.

"Restaurang Årstiderna", Frans Suellsgatan 3, 211 22 Malmö (55.60686,12.9988)
"Restaurang Årstiderna", Frans Suellsgatan 3, 211 22 Malmö
Frans Suellsgatan 3, 211 22 Malmö

Om du vill veta mer om hur man kan ange platser via Google Maps kan du titta på Specifying Locations. Om du vill ha tips på hur man kan ta reda på en geo location från tex. Google Maps kan du ta en titt på Obtaining geographic coordinates (Wikipedia). Via Eniro kan man också ta fram GPS koordinater på ett enkelt sätt. Klicka bara i "GPS-koordinat" i högerkolumnen så kommer koordinaterna visas för den plats du har valt.

När man väl har angivet en fullständig och korrekt platsangivelse kommer man att kunna se en karta centrerad över platsen när man visar en händelse. I bilden nedan har man klickat på "Karta" för att ta fram kartbilden. Ett ytterligare klick på "Karta" döljer kartan igen.

Motsvarande vy i mobilgränssnittet ser ut som följer.

I denna vy kommer kartan upp som en separat skärm när man klickar på "Karta".

Hoppas att ni inte missar några fler händelser pga. av att ni inte hittar dit ...

Published on